FAQ

Hoe voorkom ik schade door bevers in een plangebied waar nog geen bevers zitten?

>

Om later hoge kosten te voorkomen kan het verstandig zijn om bij de inrichting van een gebied al rekening te houden met de komst van bevers. Via bijgaande link kunt u lezen welke maatregelen u kunt nemen om toekomstige schade te voorkomen.

Hoe kan ik schade aan landbouwgewassen en houtige begroeiing voorkomen?

>

Gebruik bijgaande link om op het deel van de website te komen waar mogelijke maatregelen worden behandeld om schade aan gewassen en houtige begroeiing te voorkomen.

Wat is de actuele verspreiding van de bever in Nederland?

>

De bever komt in een groot deel van Nederland voor, maar er zijn ook regio's waar (nog) geen bevers zitten. Op de website www.verspreidingsatlas.nl is de actuele verspreiding te vinden.

Hoe kan ik schade aan oevers en keringen voorkomen?

>

Gebruik bijgaande link om op het deel van de website te komen waar mogelijke maatregelen worden behandeld om schade aan oevers en keringen te voorkomen.

Ik heb een bever(spoor) gezien. Waar kan ik deze melden?

>

Beverwaarnemingen kunnen worden gemeld op waarneming.nl of telmee.nl.

Mocht de bever potentieel problemen opleveren (bijvoorbeeld een hol onder een weg of gebouw), dan is het verstandig om dit te melden bij de eigenaar van het betreffende water en/of de eigenaar van het object dat gevaar loopt om te beschadigen.

Hoe kan ik schade door dammenbouw voorkomen?

>

Gebruik bijgaande link om op het deel van de website te komen waar mogelijke maatregelen worden behandeld om schade door dammenbouw te voorkomen.

Welke beschermingsstatus heeft de bever in Nederland?

>

De bever wordt onder de Europese Habitarichtlijn strikt beschermd. Ook vanuit de Wet natuurbescherming wordt de bever beschermd evenals holen, burchten, dammen en het foerageergebied. Meer over de bescherming van de bever.

Ik ben een particulier en heb overlast van bevers. Bij wie moet ik zijn om dit op te lossen?

>

U moet achterhalen wie beheerder of eigenaar is van het water vanuit waar de bevers de overlast veroorzaken. In veel gevallen is dat het waterschap, maar het kan ook een andere organisatie of een particulier zijn. Neem met hen contact op om de mogelijkheden te onderzoeken hoe het conflict opgelost kan worden. De beheerder of eigenaar van het water kan u niet altijd helpen. In dat geval moet u contact opnemen met de provincie om de mogelijkheden door te nemen. Het kan zijn dat de provincie aangeeft dat u daarin zelf het voortouw moet nemen, maar ze kunnen dan aangeven welke stappen u moet zetten en in hoeverre ze bij het oplossen van het conflict kunnen ondersteunen. Kijk ook via deze link wat u zelf zou kunnen doen om een conflict op te lossen.

Ik wil meer weten over bevers in een bepaald deel van Nederland. Bij wie moet ik daarvoor zijn?

>

U kunt contact opnemen met de betreffende regiocoördinator van CaLutra, dit is de bever- en otterwerkgroep van de Zoogdiervereniging. Deze persoon kan u wellicht verder helpen. Via deze link kunt u achterhalen bij wie u moet zijn.

Er komt bever voor in mijn plangebied. Wat moet ik doen?

>

De bever is beschermd via de Europese Habitatrichtlijn en de Wet natuurbescherming en mag niet zomaar verstoord worden. Evenmin mag het leefgebied aangetast worden. Om te kunnen verstoren is een ontheffing nodig, die via de provincies of via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verleend kan worden. Meer over de bescherming van de bever is te lezen via bijgaande link. In het Kennisdocument bever staat weergegeven hoe met bevers omgegaan kan worden. Daarnaast zijn er mogelijkheden om schade door bevers, of schade aan bevers te voorkomen via het nemen van bepaalde maatregelen, zie bijgaande link.