Natschade

Dichtstoppen duiker

Hieronder vind je een aantal suggesties voor mogelijke oplossingen voor dit knelpunt. Klik op een item voor een gedetailleerde uitleg.

Hekwerk voor duiker

>

Om het waterpeil op een voor de bever gewenste hoogte te krijgen, stoppen bevers soms een duiker dicht met takken en modder (afbeelding 1). Om dit tegen te gaan kan een kooi van zwaar gaas (bv betongaas) voor de duiker aangebracht worden (afbeelding 2 en 3). Gaas met een maaswijdte van 15 x 15 cm en een materiaaldikte van ongeveer 5 mm voldoet om bevers bij de duiker weg te houden om deze dicht te stoppen. Af en toe moet aanspoelsel worden verwijderd. 

Installatie

Plaats houten palen in een vierkant voor de duiker. Afhankelijk van de contouren van de watergang kan de vierkante vorm worden aangepast. Bevestig het gaas aan de buitenkant van de houten palen. Bevestig het gaas vanaf de bodem van de watergang tot minimaal 50 cm boven het waterniveau. Houd daarbij rekening met eventueel hogere gemiddelde te hanteren waterpeil in de zomer. Als bevers erg hardnekkig zijn in het dichtstoppen van de duiker, inclusief het hekwerk, kan er nog gekozen worden voor een verlenging van de duiker met een buis met een extra hekwerk rond die instroomopening (afbeelding 4 t/m 7).

Oversteken van een weg?

Als de duiker door bevers wordt dichtgestopt op een wijze dat de bevers er nog wel doorheen gaan om in een ander deel van hun territorium te komen, dan moet opgelet worden of ze een weg moeten oversteken als de duiker wordt afgesloten. In dat geval zal de afsluiting van de duiker door een hekwerk er namelijk voor zorgen dat de bevers de weg oversteken en vervolgens mogelijk worden doodgereden. In dat geval moet er via maatwerk naar een andere oplossing gezocht worden en kan het beste een beverdeskundige worden ingeschakeld.

Image
Dichtgestopte duiker
Afbeelding 1: Bevers stoppen een duiker deels dicht met takken, vegetatie en modder om een hogere waterstand te verkrijgen. © S. Lisle
Image
Kooi voor duiker
Afbeelding 2: Kooi met gaas voor een duiker om te voorkomen dat een bever het dichtstopt met takken en modder. © S. Lisle
Image
Kooi voor duiker
Afbeelding 3: Kooi met gaas voor een duiker om te voorkomen dat een bever het dichtstopt met takken en modder. Aan de kant van de oever is de bovenkant dicht om te voorkomen dat de bevers van boven materiaal inbrengen. © S. Lisle
Image
Kooi voor duiker
Afbeelding 4: Kooi met gaas voor een duiker om te voorkomen dat een bever het dichtstopt met takken en modder, waarbij een verlenging met een buis en filter is toegepast. De foto geeft de situatie bij relatief lage waterstanden. © S. Lisle
Image
Kooi voor duiker
Afbeelding 5: Gaas voor een duiker om te voorkomen dat een bever het dichtstopt met takken en modder, waarbij een verlenging met een buis en filter is toegepast. De foto geeft de situatie bij normale waterstanden. © S. Lisle
Image
Kooi voor duiker
Afbeelding 6: Kooi met gaas voor een duiker om te voorkomen dat een bever het dichtstopt met takken en modder, waarbij een verlenging met een buis en filter is toegepast (onder water). In de achtergrond een beverburcht. © S. Lisle
Image
Kooi voor duiker
Afbeelding 7: Ook voor grotere onderdoorgangen kan het systeem worden toegepast. De foto geeft de situatie bij relatief lage waterstanden. © S. Lisle

Wat vind je van deze oplossing?

Heb je ervaring met het toepassen van deze oplossing? Geef je ervaringen dan graag door. Voor iemand die twijfelt om deze oplossing toe te passen zijn deze ervaringen zeer waardevol

Er zijn nog geen ervaringen met deze oplossing gemeld.
Geef uw eigen ervaring met deze oplossing door aan ons.