Natschade

Waterstandverandering door dammenbouw (vergroten foerageergebied)

Hieronder vind je een aantal suggesties voor mogelijke oplossingen voor dit knelpunt. Klik op een item voor een gedetailleerde uitleg.

Vergroten foerageergebied

>

In die gevallen dat er sprake is van dammenbouw zonder dat er bovenstrooms een hol of burcht aanwezig is, heeft de dam waarschijnlijk tot doel om het foerageergebied te vergroten, of beter bereikbaar te maken. Als de beverdam dusdanige overlast veroorzaakt dat deze verwijderd moet worden, dan kan het door de bevers weer opbouwen van die dam voorkomen worden door het foerageergebied te vergroten, of beter bereikbaar te maken. Als een dam ervoor zorgt dat een naastgelegen bosje beter toegankelijk is voor bevers, dan kan door het aanleggen van één of meerdere watergangen in dat bosje ervoor zorgen dat de bevers de dam niet meer opbouwen. Zo’n watergang hoeft geen grote dimensies te hebben. Als er 30 tot 50 cm water in staat en ongeveer een meter breed is, dan volstaat dat al. Als de dam ervoor zorgt dat een strook langs de oever beter bereikbaar is (vermindering van de afstand die de bevers moeten overbruggen om vanaf het water bij het voedsel te komen, bijvoorbeeld bij een hoge oever), dan kan het verlagen van die oever hetzelfde effect bereiken.

Wat vind je van deze oplossing?

Heb je ervaring met het toepassen van deze oplossing? Geef je ervaringen dan graag door. Voor iemand die twijfelt om deze oplossing toe te passen zijn deze ervaringen zeer waardevol

Er zijn nog geen ervaringen met deze oplossing gemeld.
Geef uw eigen ervaring met deze oplossing door aan ons.