Vormen bevers een gevaar voor de infrastructuur?

Op donderdag 14 april vond het symposium "Vormen bevers een gevaar voor de infrastructuur?" plaats.

ProRail organiseerde het symposium in samenwerking met de andere initiatiefnemers van het kenniscentrum Bever: STOWA, Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen, de Zoogdiervereniging en het Interprovinciaal Overleg.
 

Programma:

 • 09.00 inloop
 • 09.30 Opening door Daan Bos en Carla van Ee plenair programma en online deelnemers loggen in
 • 09.35 Casus 1; Ondergraving van het spoor met als gevolg spoorverzakkingen bij Taarlo, Cindy de Jonge, Bureau Biota & Zoogdiervereniging
 • 10.15 Casus 2; Ondergraving openbare waterschapsweg Middelharnis; Jan van der Baan, WSHD
 • 10.45 Pauze
 • 11.00 Casus 3; Vernatting op/afrit A73 en gevaar vallende bomen of Ondergraving talud A12 Velperbroek; Robert Maarschalkerweerd, RWS
 • 11.30 Casus 4; Gerie Mensink, RVO 
 • 12.00 Lunch (tevens einde online meeting)
 • 13.00 Presentatie Hoogwater vluchtplaatsen Vilmar Dijkstra, zoogdiervereniging.
 • 13.30 Excursie
 • 15.45 Workshop bever (herkennen van sporen) Cindy de Jonge
 • 16.30 Afsluitende borrel

Kijk het symposium hieronder terug.