Vormen bevers een gevaar voor de infrastructuur?

Op donderdag 14 april vond het symposium "Vormen bevers een gevaar voor de infrastructuur?" plaats.

ProRail organiseerde het symposium in samenwerking met de andere initiatiefnemers van het kenniscentrum Bever: STOWA, Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen, de Zoogdiervereniging en het Interprovinciaal Overleg.
 

Programma

 • 09.00 inloop
 • 09.30 Opening door Daan Bos en Carla van Ee plenair programma en online deelnemers loggen in
 • 09.35 Casus 1; Ondergraving van het spoor met als gevolg spoorverzakkingen bij Taarlo, Cindy de Jonge, Bureau Biota & Zoogdiervereniging
 • 10.15 Casus 2; Ondergraving openbare waterschapsweg Middelharnis; Jan van der Baan, WSHD
 • 10.45 Pauze
 • 11.00 Casus 3; Vernatting op/afrit A73 en gevaar vallende bomen of Ondergraving talud A12 Velperbroek; Robert Maarschalkerweerd, RWS
 • 11.30 Casus 4; Gerie Mensink, RVO 
 • 12.00 Lunch (tevens einde online meeting)
 • 13.00 Presentatie Hoogwater vluchtplaatsen Vilmar Dijkstra, zoogdiervereniging.
 • 13.30 Excursie
 • 15.45 Workshop bever (herkennen van sporen) Cindy de Jonge
 • 16.30 Afsluitende borrel


Terugkijken 

Kijk het symposium hieronder terug.

Zijn preventieve maatregelen de beste aanpak?

>

Zeker, dat is wel de richting die we op moeten. Op dit moment worden we nog regelmatig geconfronteerd met acute situaties. Preventie kan door kwetsbare dijken onaantrekkelijk te maken, dat geeft geen garantie, maar wel minder acute gevallen. Daarnaast is het verstandig om de dijken onkwetsbaar te maken. Dat gaat erg duur worden en veel tijd kosten. In de tussentijd zijn er alternatieve oplossingen nodig welke (tijdelijk) ingezet kunnen worden.

Wat krijgt voorrang: calamiteitenwetging of Wet Natuurbescherming?

>

Veiligheid krijgt voorrang, maar er is meldingsplicht en altijd alsnog een toets aan de Wet Natuurbescherming. Het streven is om acute gevallen niet te laten ontstaan. Op dit moment zijn we daar echter nog niet toe in staat.

Welke inspectietechnieken worden ingezet?

>

Men moet oog hebben voor de veldkenmerken. Na het vinden van sporen wordt gezocht naar holen. Op dit moment worden beverholen nog opgespoord vanuit de sloot met waadpakken en prikstokken. Dat is erg arbeidsintensief en biedt geen garantie dat ze allemaal worden gevonden. Ook wordt gewerkt met snorkelen om in dieper water holen in kaart te brengen en wordt geëxperimenteerd met speurhonden. Aanvullende technieken zijn echter welkom.

Worden we nog vaak verrast door beverholen?

>

Zeker! Het is zaak om te zorgen dat we de problemen voor zijn. Daarvoor moet beleid komen, preventieve maatregelen, meer soorten maatregelen en lagere kosten, et cetera. Ook moeten we meer gebruik maken van kansen die zich voordoen, zoals extreem lage waterstanden, dan zijn kwetsbare oevers het beste te controleren op holen.

Is kunststof beschoeiing vraatbestendig?

>

Kunstof beschoeiing en folie kan geleidend werken, maar kan ook eenvoudig door bevers worden doorgeknaagd. Zelfs hardhouten beschoeiing. Dergelijke beschoeiing wordt vaak ook ondergraven door bevers. De locatie kan ook juist aantrekkelijk zijn vanwege de aanwezigheid van de beschoeiing, die zorgt voor dieper water en een stabiele oever.

Momenteel is het plaatsen van beverwerend gaas in het talud erg duur (3 km voor €2 miljoen), zijn hier goedkopere oplossingen voor?

>

We moeten inderdaad zoeken naar goedkopere oplossingen. Het is van groot belang dat alle stakeholders elkaar betrekken en op de hoogte houden. Er werd tot voor kort gerekend met kosten van ongeveer €200,-/m. Dan kom je voor 3 km op 6 ton. Nog steeds veel geld en daarom is het van belang om per situatie te bekijken wat de beste oplossing is. Afhankelijk van de situatie ter plekke kunnen ook andere oplossingen mogelijk zijn. Feit is dat het behoorlijke bedragen blijven.

Zijn kosten bij waterschappen in beeld voor bestrijding van alle soorten? Denk aan Bever, muskusratten, rivierkreeften, mollen, vossen.

>

De unie van waterschappen houdt in ieder geval schadegevallen en kosten van bever bij.