Bibliotheek

De bibliotheek bevat documenten en links die betrekking hebben op het doel van het Kenniscentrum Bever; het delen van kennis en het bundelen van krachten, om op een duurzame wijze samen te leven met de bever.

Met het filter bovenaan de bibliotheek kunnen alleen items worden weergegeven van een bepaald thema, waardoor het makkelijker wordt om dingen te vinden.

De bibliotheek is nooit compleet. Input is altijd welkom en kan worden geleverd via het contactformulier.

Titel Beschrijving Link / Download Thema('s) Auteur
Bever Peelkanaal Mill Bever Peelkanaal Mill Rapportage V. Dijkstra
Bever Ridderkerk Bever Ridderkerk Rapportage V. Dijkstra
Bever visvijver De Sprong Bever visvijver De Sprong Rapportage V. Dijkstra
Bever zorgcentrum Boxmeer Bever zorgcentrum Boxmeer Rapportage W. Overman, V. Dijkstra
Beverdam Droompark Maasduinen Beverdam Droompark Maasduinen Rapportage V. Dijkstra
Bevers beschermingszone primaire waterkeringen WSBD Bevers beschermingszone primaire waterkeringen WSBD Rapportage V. Dijkstra
Bevers in uw buurt Algemene informatiebrochure over de bever. Bevers in uw buurt (brochure) Brochure Zoogdiervereniging
Bevers langs de Hooge en Lage Raam Bevers langs de Hooge en Lage Raam Rapportage V. Dijkstra, W. Overman
Definitie hol en burcht Wat is het verschil tussen een hol en een bucht? Definitie hol en burcht Overig V. Dijkstra
Effect bevergraverij op faalmechanismen dijk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Waterschap Rivierenland. Effect bevergraverij op faalmechanismen dijken F. van den Berg
Leidraad Faunavoorzieningen bij Infrastructuur Leidraad Faunavoorzieningen bij Infrastructuur Rijkswaterstaat, Prorail
Monitoring beverpopulatie buiten kansrijke gebieden 2021 Monitoring beverpopulatie buiten kansrijke gebieden inclusief Natte Natuurparels Limburg 2021 en inschatting populatiegrootte. Monitoring beverpopulatie buiten kansrijke gebieden 2021 Rapportage G. Kurstjens & W. de Koning
Monitoring beverpopulatie Limburg 2020 Monitoring beverpopulatie Limburg 2020 Rapportage G. Kurstjens & W. de Koning
Notitie Aanpassingen geplande werkzaamheden Grift 2020 Notitie Aanpassingen geplande werkzaamheden Grift 2020 Rapportage V. Dijkstra
Notitie bevers dijkaanpassingen Ravenstein Lith Notitie bevers dijkaanpassingen Ravenstein Lith Rapportage V. Dijkstra
Notitie Ravenstein Notitie Ravenstein Rapportage W. Overman, V. Dijkstra
Onderzoek naar het effect van de bever op het ecosysteem en de doelsoorten van de Roode beek in de Meinweg 2017-2021 Onderzoek naar het effect van de bever op het ecosysteem en de doelsoorten van de Roode beek in de Meinweg 2017-2021 Rapportage R. Aukema, P. Lemmers, B. van Maanen, B. Pex & J. Hermans
Presentatie bever 7 juli 2020 Presentatie bever 7 juli 2020 Presentatie V. Dijkstra
Problematiek bever en gemaal Maasbree V. Dijkstra (2019) Problematiek bever en gemaal Maasbree Rapportage V. Dijkstra
Regionale risico-inventarisatie bevergraverij in spoortaluds Regionale risico-inventarisatie bevergraverij in spoortaluds M. Terpstra, C. De Jonge, V. Dijkstra, D. Bos
Samenleven met bevers Algemene informatiebrochure over de bever. Samenleven met bevers (brochure) Brochure Zoogdiervereniging
Standpunt Zoogdiervereniging overlast bevers Standpunt van de Zoogdiervereniging hoe om te gaan met bevers die overlast veroorzaken. Standpunt Bever Zoogdiervereniging.pdf Overig Zoogdiervereniging
Symposium: 'Kenniscentrum Bever 2021' Videoverslaglegging van het symposium Kenniscentrum Bever 2021. Symposium Kenniscentrum Bever 2021 Symposium STOWA
Symposium: ‘Vormen bevers een gevaar voor de infrastructuur?’ Videoverslaglegging van het symposium Kenniscentrum Bever 2022 'Vormen bevers een gevaar voor de infrastructuur?'. Symposium Kenniscentrum Bever 2022 Symposium ProRail
Tegemoetkoming aanvragen faunaschade Alle benodigde informatie voor het aanvragen van een tegemoetkoming bij faunaschade. Tegemoetkoming aanvragen faunaschade Overig BIJ12
The Eurasian Beaver Handbook The Eurasian Beaver Handbook (Pelagic Publishing) Boek R. Campbell-Palmer et al.
Verslag workshop mitigatie beverdammen Limburg Verslag workshop mitigatie beverdammen Limburg Overig V. Dijkstra
Voorbeeldendocument bevermaatregelen Voorbeeldendocument bevermaatregelen V. Dijkstra, E. Polman
Werkwijze bever bij RWS Werkwijze bever bij RWS J.B.M. Thissen, V.A. Dijkstra
Ecologisch werkprotocol Baggeren en herprofileren - Aa en Maas - V1.1 Ecologisch werkprotocol Baggeren en herprofileren - Aa en Maas - V1.1 Juridisch Waterschap Aa en Maas
Ecologisch werkprotocol Begrazen - Aa en Maas - V1.1 Ecologisch werkprotocol Begrazen - Aa en Maas - V1.1 Juridisch Waterschap Aa en Maas
Ecologisch werkprotocol Maaien van waterkeringen, bermen en graslanden - Aa en Maas - V1.1 Ecologisch werkprotocol Maaien van waterkeringen, bermen en graslanden - Aa en Maas - V1.1 Juridisch Waterschap Aa en Maas
Ecologisch werkprotocol Onderhoud en herprofilering keringen en duikers - Aa en Maas - V1.1 Ecologisch werkprotocol Onderhoud en herprofilering keringen en duikers - Aa en Maas - V1.1 Juridisch Waterschap Aa en Maas
Ecologisch werkprotocol Schonen en maaien - Aa en Maas - V1.1 Ecologisch werkprotocol Schonen en maaien - Aa en Maas - V1.1 Juridisch Waterschap Aa en Maas
Ecologisch werkprotocol Snoeien, dunnen en afzetten - Aa en Maas - V1.1 Ecologisch werkprotocol Snoeien, dunnen en afzetten - Aa en Maas - V1.1 Juridisch Waterschap Aa en Maas
Beverprotocol Brabantse waterschappen - versie 2017 Beverprotocol Brabantse waterschappen - versie 2017 Juridisch P. Blanker, S. Roovers, M. Cox, R. Schippers
Beverprotocol Gelderland en Zuid-Holland Beverprotocol Gelderland en Zuid-Holland Juridisch
Beverpagina Faunabeheereenheid Limburg Pagina met links naar bever gerelateerde documenten Beverpagina FBE Limburg Juridisch Faunabeheereenheid Limburg
De Bever in het rivierengebied Huidig voorkomen, juridische status, knelpunten en toekomst. De Bever in het rivierengebied Juridisch V. Dijkstra, M. Poortinga
Status bever in Nederland Kaders om te komen tot bevermanagement. Status bever in Nederland Juridisch H.A.H. Jansman, A.G. de Groot, M.E.A. Broekmeyer, D.R. Lammertsma
Faunabeheerplan Bever 2017-2020 Limburg Faunabeheerplan Bever 2017-2020 Limburg Juridisch Faunabeheereenheid Limburg
Faunabeheerplan Bever FBE Limburg 2020-2026 Faunabeheerplan Bever FBE Limburg 2020-2026 FBP Limburg 2020-2026 Hfdst 7.20 Bever & Inhoudsopgave Juridisch Faunabeheereenheid Limburg
Wetgeving en beleid Wetgeving en beleid Juridisch Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit