Bibliotheek

De bibliotheek bevat documenten en links die betrekking hebben op het doel van het Kenniscentrum Bever; het delen van kennis en het bundelen van krachten, om op een duurzame wijze samen te leven met de bever.

Met het filter bovenaan de bibliotheek kunnen alleen items worden weergegeven van een bepaald thema, waardoor het makkelijker wordt om dingen te vinden.

De bibliotheek is nooit compleet. Input is altijd welkom en kan worden geleverd via het contactformulier.

Titel Beschrijving Link / Download Auteur
Begeleide ontwikkeling van de regionale beverpopulatie in Groningen en Drenthe Onderbouwing van de beschikbaarheid van herplaatsingslocaties en de route naar een goede SvI. Begeleide ontwikkeling van de regionale beverpopulatie in Groningen en Drenthe D. Bos, S.F. Ward & V. Dijkstra
Bever Peelkanaal Mill Bever Peelkanaal Mill V. Dijkstra
Bever Ridderkerk Bever Ridderkerk V. Dijkstra
Bever visvijver De Sprong Bever visvijver De Sprong V. Dijkstra
Bever zorgcentrum Boxmeer Bever zorgcentrum Boxmeer W. Overman, V. Dijkstra
Beverdam Droompark Maasduinen Beverdam Droompark Maasduinen V. Dijkstra
Bevers beschermingszone primaire waterkeringen WSBD Bevers beschermingszone primaire waterkeringen WSBD V. Dijkstra
Bevers in uw buurt Algemene informatiebrochure over de bever. Bevers in uw buurt (brochure) Zoogdiervereniging
Bevers langs de Hooge en Lage Raam Bevers langs de Hooge en Lage Raam V. Dijkstra, W. Overman
Bevers zorgen voor hoge waterstanden in Tongelreep en Keersop Bevers zorgen voor hoge waterstanden in Tongelreep en Keersop tijdens de extreem droge zomer van 2022. Bevers in Tongelreep en Keersop 2022.pdf Jacques van Kessel & Evert Houniet
Cascadewerking bij een dijkdoorbraak Simulatie van een cascadewerking na een dijkdoorbraak. Video: cascadewerking bij een dijkdoorbraak Waterschap Rijn en IJssel
Definitie hol en burcht Wat is het verschil tussen een hol en een bucht? Definitie hol en burcht V. Dijkstra
Effect bevergraverij op faalmechanismen dijk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Waterschap Rivierenland. Effect bevergraverij op faalmechanismen dijken F. van den Berg
Gaas moet bever uit de Maasdijk houden Om de Maasdijk bij Hedel te beschermen tegen nieuwe schade door bevers, is een nieuw antigraafgaas geplaatst. Video: gaas in de Maasdijk Waterschap Rivierenland
Leidraad Faunavoorzieningen bij Infrastructuur Leidraad Faunavoorzieningen bij Infrastructuur Rijkswaterstaat, Prorail
Monitoring beverpopulatie buiten kansrijke gebieden 2021 Monitoring beverpopulatie buiten kansrijke gebieden inclusief Natte Natuurparels Limburg 2021 en inschatting populatiegrootte. Monitoring beverpopulatie buiten kansrijke gebieden 2021 G. Kurstjens & W. de Koning
Monitoring beverpopulatie Limburg 2020 Monitoring beverpopulatie Limburg 2020 G. Kurstjens & W. de Koning
Notitie Aanpassingen geplande werkzaamheden Grift 2020 Notitie Aanpassingen geplande werkzaamheden Grift 2020 V. Dijkstra
Notitie bevers dijkaanpassingen Ravenstein Lith Notitie bevers dijkaanpassingen Ravenstein Lith V. Dijkstra
Notitie Ravenstein Notitie Ravenstein W. Overman, V. Dijkstra
Onderzoek naar het effect van de bever op het ecosysteem en de doelsoorten van de Roode beek in de Meinweg 2017-2021 Onderzoek naar het effect van de bever op het ecosysteem en de doelsoorten van de Roode beek in de Meinweg 2017-2021 R. Aukema, P. Lemmers, B. van Maanen, B. Pex & J. Hermans
Positive coexistence of water voles and beaver Artikel op website Mammal Society A. Puttock et al.
Presentatie bever 7 juli 2020 Presentatie bever 7 juli 2020 V. Dijkstra
Problematiek bever en gemaal Maasbree V. Dijkstra (2019) Problematiek bever en gemaal Maasbree V. Dijkstra
Proef met beverwerend gaas in dijk In Ridderkerk is een proef ingezet met beverwerend gaas ter bescherming van wegen, keringen en watergangen. Video: beverwerend gaas Ridderkerk Waterschap Hollandse Delta
Regionale risico-inventarisatie bevergraverij in spoortaluds Regionale risico-inventarisatie bevergraverij in spoortaluds M. Terpstra, C. De Jonge, V. Dijkstra, D. Bos
Samenleven met bevers Algemene informatiebrochure over de bever. Samenleven met bevers (brochure) Zoogdiervereniging
Standpunt Zoogdiervereniging overlast bevers Standpunt van de Zoogdiervereniging hoe om te gaan met bevers die overlast veroorzaken. Standpunt Bever Zoogdiervereniging.pdf Zoogdiervereniging
Symposium: 'Kenniscentrum Bever 2021' Videoverslaglegging van het symposium Kenniscentrum Bever 2021. Symposium Kenniscentrum Bever 2021 STOWA
Symposium: ‘Vormen bevers een gevaar voor de infrastructuur?’ Videoverslaglegging van het symposium Kenniscentrum Bever 2022 'Vormen bevers een gevaar voor de infrastructuur?'. Symposium Kenniscentrum Bever 2022 ProRail
Tegemoetkoming aanvragen faunaschade Alle benodigde informatie voor het aanvragen van een tegemoetkoming bij faunaschade. Tegemoetkoming aanvragen faunaschade BIJ12
The Eurasian Beaver Handbook The Eurasian Beaver Handbook (Pelagic Publishing) R. Campbell-Palmer et al.
Verslag workshop mitigatie beverdammen Limburg Verslag workshop mitigatie beverdammen Limburg V. Dijkstra
Voorbeeldendocument bevermaatregelen Voorbeeldendocument bevermaatregelen V. Dijkstra, E. Polman
Werkwijze bever bij RWS Werkwijze bever bij RWS J.B.M. Thissen, V.A. Dijkstra
Ecologisch werkprotocol Baggeren en herprofileren - Aa en Maas - V1.1 Ecologisch werkprotocol Baggeren en herprofileren - Aa en Maas - V1.1 Waterschap Aa en Maas
Ecologisch werkprotocol Begrazen - Aa en Maas - V1.1 Ecologisch werkprotocol Begrazen - Aa en Maas - V1.1 Waterschap Aa en Maas
Ecologisch werkprotocol bevergraverij spoortalud Taarlo Ecologisch werkprotocol bevergraverij spoortalud Taarlo D. Bos, V. Dijkstra & C. de Jonge
Ecologisch werkprotocol Maaien van waterkeringen, bermen en graslanden - Aa en Maas - V1.1 Ecologisch werkprotocol Maaien van waterkeringen, bermen en graslanden - Aa en Maas - V1.1 Waterschap Aa en Maas
Ecologisch werkprotocol Onderhoud en herprofilering keringen en duikers - Aa en Maas - V1.1 Ecologisch werkprotocol Onderhoud en herprofilering keringen en duikers - Aa en Maas - V1.1 Waterschap Aa en Maas
Ecologisch werkprotocol Schonen en maaien - Aa en Maas - V1.1 Ecologisch werkprotocol Schonen en maaien - Aa en Maas - V1.1 Waterschap Aa en Maas
Ecologisch werkprotocol Snoeien, dunnen en afzetten - Aa en Maas - V1.1 Ecologisch werkprotocol Snoeien, dunnen en afzetten - Aa en Maas - V1.1 Waterschap Aa en Maas
Ecologisch werkprotocol voor het graafwerend maken van het spoortalud nabij Taarlo Ecologisch werkprotocol voor het graafwerend maken van het spoortalud nabij Taarlo I. Sijtsma
Beverprotocol Brabantse waterschappen - versie 2017 Beverprotocol Brabantse waterschappen - versie 2017 P. Blanker, S. Roovers, M. Cox, R. Schippers
Beverprotocol Gelderland en Zuid-Holland Beverprotocol Gelderland en Zuid-Holland
Beverpagina Faunabeheereenheid Limburg Pagina met links naar bever gerelateerde documenten Beverpagina FBE Limburg Faunabeheereenheid Limburg
De Bever in het rivierengebied Huidig voorkomen, juridische status, knelpunten en toekomst. De Bever in het rivierengebied V. Dijkstra, M. Poortinga
Status bever in Nederland Kaders om te komen tot bevermanagement. Status bever in Nederland H.A.H. Jansman, A.G. de Groot, M.E.A. Broekmeyer, D.R. Lammertsma
Beverbeheerplan Groningen en Drenthe 2021-2025 In dit beheerplan wordt een analyse gepresenteerd van alle relevante informatie over de beverpopulatie in Groningen en Drenthe, de aard en omvang van de effecten van beveraanwezigheid, de mogelijkheden om die effecten te mitigeren en de juridische context. Beverbeheerplan Groningen en Drenthe 2021-2025 D. Bos, R. de Jong, H. van Hemert, V. Dijkstra & G. Kurstjens
Faunabeheerplan Bever 2017-2020 Limburg Faunabeheerplan Bever 2017-2020 Limburg Faunabeheereenheid Limburg
Faunabeheerplan Bever FBE Limburg 2020-2026 Faunabeheerplan Bever FBE Limburg 2020-2026 FBP Limburg 2020-2026 Hfdst 7.20 Bever & Inhoudsopgave Faunabeheereenheid Limburg
Faunabeheerplan Noord-Brabant 2023-2029 Faunabeheerplan Noord-Brabant 2023-2029 Faunabeheereenheid Noord-Brabant
Wetgeving en beleid Wetgeving en beleid Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit