Knelpunten & oplossingen

In dit deel van het Kenniscentrum Bever gaan we in op de conflicten die met bevers kunnen optreden en de mogelijke oplossingen die toegepast kunnen worden. In grote lijnen zijn de conflicten op te splitsen in drie categorieën:

  1. Graafschade, die vooral ontstaat door het graven van holen en de constructie van burchten.
  2. Natschade, als gevolg van het bouwen van dammen en het dichtstoppen van duikers en traliewerken.
  3. Vraat- en knaagschade, vraatschade als gevolg van schade aan gewassen die bevers eten (bomen, struiken en land- tuin- en bosbouwgewassen). Knaagschade ontstaat als bevers aan constructies knagen om zich een doorgang te banen, of waterstanden te beïnvloeden (bv knagen aan constructies van stuwen, sluizen en andere afdichtingen).

De Unie van Waterschappen houdt een overzicht bij van het aantal locaties met schade door bevers per waterschap per jaar. Tevens worden de kosten en uren van deze schades bijgehouden. Het overzicht is hier te vinden.